상담문의

1877-8249

Bảng thông báo yêu cầu nhập khẩu thiết bị nặng đã qua sử dụng của Hàn Quốc


Vui lòng ghi rõ các thông tin về thiết bị nặng như model, năm sản xuất, nhãn hiệu… mà bạn muốn nhập khẩu từ Hàn Quốc vào mục Bưu điện.
người quản lý sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể khi tìm thấy thiết bị nặng phù hợp.
Vui lòng bao gồm nhiều chi tiết của sản phẩm để được phục vụ nhanh hơn. 

Nếu bạn tìm thấy đúng thiết bị mà bạn muốn mua trên trang web của chúng tôi, vui lòng cung cấp số sản phẩm trong bài đăng của bạn.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi dưới đây 

* email: scottchoi777@gmail.com 


[Select Country]

Bảng thông báo yêu cầu nhập khẩu 2